Coaching kariery to proces, który służy rozwojowi zawodowemu oraz wsparciu w realizacji zadań zawodowych. Coaching pomaga też znaleźć i osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wymiernym efektem spotkań jest motywacja do refleksji nad sobą, otwarcie się na różne, nowe możliwości, ułatwienie podjęcia trudnych decyzji, zdobycie umiejętności planowania działań i ich praktycznego oraz skutecznego wdrażania.

Coaching pomaga też odnaleźć prawdziwy cel i sens w pracy oraz pozwala odkryć własne talenty.