Podczas life coachingu pracujemy głównie nad relacjami, polepszeniem stosunków z innymi ludźmi, rodziną, partnerem, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi.

Proces ten pomaga w usprawnianiu komunikacji, lepszym radzeniu sobie z konfliktami, napotykanymi trudnościami i rozumieniu drugiego człowieka i siebie w relacjach.

Efektem jest też refleksja nad sobą, samoświadomość, praca nad podniesieniem własnej wartości, czy odwagi we wdrażaniu zmian w życiu prawatnym. Coaching może zwiększyć poczucie sensu i celu oraz satysfakcji z życia takiego, jakie jest. Daje on motywację do działania i wiarę w siebie i własne możlwości.