Na czym polega coaching?

Zadaję pytania, odwracam perspektywę, pokazuję „drugą stronę medalu”, pomagam w osiąganiu celów, uwydatniam mocne strony klienta, uczę pracy nad własną efektywnością. Zachęcam i motywuję do wykorzystywania swoich możliwości.

 

Czego w coachingu nie robię?

Nie leczę, nie prowadzę terapii, nie udzielam rad, nie jestem psychologiem. Takie spotkania nie polegają na rozpamiętywaniu przeszłości, jest to praca nad wydobywaniem zasobów, mocnych stron klienta, dzięki którym jest on w stanie przezwyciężyć swoje ograniczenia i bariery stawiane przez otoczenie.

 

Dla kogo jest coaching?

Dla każdego, kto pragnie jakiejś zmiany, kto pragnie więcej, lepiej, inaczej, bardziej, kto chce być bardziej efektywny... Dla tych, co nie muszą, ale chcą. Dla tych, którzy wciąż się wahają…

 

Co daje coaching?

Zwiększa satysfakcję z pracy i życia. Wspiera w podejmowaniu wyzwań zawodowych, osiąganiu kolejnych celów. Dzięki tym spotkaniom efektywniej realizuje się zadania i godzi obowiązki wynikające z różnych ról, jakie pełnimy.

 

Proces coachingowy

Zawiera się zwykle w 3-6 sesjach, ale jego długość ustalana jest indywidualnie w zależności od celu, który klient chce osiągnąć. Może to być tylko jedno spotkanie, może być więcej. Sesje odbywają się raz na 3-4 tygodnie w ustalonych terminach. Każda sesja trwa 45-60 min.

 

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.

 

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF oraz stosując się do Kluczowych Kompetencji Coacha ICF.